על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > טיפול בפסולת

אחריות המדינה לטיפול בפסולת

  השמירה על המשאבים והטיפול בפסולת
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה
  • קביעת מדיניות בנושא הטיפול בפסולת בישראל: תכנון של דרכי הטיפול בפסולת בכל הארץ; שיקום אתרי פסולת; תכנון ועידוד המיחזור במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבור; יוזמות ומימון של תשתיות לטיפול בפסולת ומיחזור, ועוד
  • חקיקה לשמירה על משאבים ולטיפול מסודר בפסולת - באמצעות הכנסת
  • אכיפה של החוקים לטיפול בפסולת - באמצעות מערכת בתי המשפט והמשטרה
המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה מטפל במכלול הנושאים הקשורים לפסולת מוצקה ולבעיות זיהום הקרקע. הדרך שבה פועל המשרד משלבת תחומים שונים: סביבתיים, כלכליים וחברתיים.

מטרות פעילותו של המשרד הן:
  1. טיפול מוסדר בכל מערך הפסולת המוצקה: החל מאחסון הפסולת הנאספת במרכזים המקומיים, דרך שינוע (הסעת) הפסולת לאתרים מוסדרים ועד לסילוק הסופי, באופן שימנע יצירת מפגעים סביבתיים.
  2. הקטנת כמויות הפסולת במקור.
  3. פתרון ארוך טווח לבעיית הפסולת באמצעות הטיפול המשולב בפסולת.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו