על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מחזור

שלבי המחזור

  נלחץ על כל אחד משלבי המעגל ונבדוק:
  1. מה קורה בכל שלב?
  2. מה יקרה אם שלב אחד במעגל יחסר?
  3. מי אחראי להשלמת המעגל בכל שלב?
  4. מה אנחנו יכולים לעשות כדי "לסגור את המעגל" וכדי להגביר את המיחזור בסביבה שלנו?
סביבות
על האתר
כלים
שתפו