על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מחזור

מיחזור זה רווח נקי!

   

ה - מ - ו - ן פסולת
כל אחד מאתנו מייצר פסולת, והרבה!
וכולנו, תושבי מדינת ישראל, מייצרים ביחד ה-מ-ו-ן פסולת!
קשה להאמין, אבל כמות הפסולת שאנו צוברים בישראל בכל שנה היא יותר
מ-5,000,000 (כן: חמישה מיליונים) טונות! הנפח של כמות זאת הוא 24 מיליוני מטרים מעוקבים - פי 50 מנפחם של שני מגדלי השלום ביחד!
מה עושים בכל הפסולת הרבה הזאת?
בישראל את רוב הפסולת (יותר מארבע-חמישיות ממנה) מטמינים באתרי פסולת. הבעיה היא שאתרים אלה הולכים ומתמלאים, ואם לא נמצא דרכים נוספות לטיפול בפסולת, בעוד מספר שנים לא יהיה מקום להטמנת הפסולת!

ממחזרים!
מִחזוּר הוא אחת הדרכים לטפל בפסולת ולהפחית את הכמות ואת הנפח שמטמינים בקרקע. מה אפשר למחזר? במקום לזרוק חומרים לזבל - אפשר להשתמש בהם כחומרי גלם לייצור מוצרים חדשים.

דוגמאות:
 מנייר משומש מייצרים מוצרי נייר חדשים.
 מבקבוק פלסטיק משומש מייצרים בגדים ואריזות.
 מפחית משקה ריקה מייצרים מוצרי מתכת

סביבות
על האתר
כלים
שתפו