על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מחזור בישראל

חוקים בנושא מחזור

 

איך עוזרים לפתח את פתרון המיחזור?

משמרת הסביבה
מישהו תיקן תקר (פנצ'ר) והשליך צמיג לאשפה? מישהו מסיע פסולת בניין ונפטר ממנה בשטח פתוח? מישהו, בעל מכולת, מסרב לקבל מְכָלֵי משקה בחזרה?

דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בנקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים, אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם קבלת עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.


איסוף פלסטיק בחנויות גדולות

לפניכם מספר חוקים בנושא המיחזור

חוק הפיקדון
חוק הפיקדון, אשר נכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2002, קובע כי בכל פעם שאנו קונים מְכַל-משקה הכלול בחוק - מפלסטיק, מזכוכית, או ממתכת - נשלם עליו פיקדון של 25 אגורות. היצרנים או היבואנים של המשקאות חייבים לסמן על מכלי המשקה החייבים בפיקדון סימון מיוחד (המילים: חייב בפיקדון, וסכום הפיקדון: 25 אגורות). את סכום הפיקדון ששילמנו (25 אגורות לכל מְכַל משקה), יחזירו לנו כאשר נחזיר את המכלים הריקים לחנות או למרכול. את המכלים האלה מעבירים לתאגיד המיחזור. התאגיד מחזיר את דמי הפיקדון לחנויות ומעביר את המכלים הריקים למיחזור.

אילו מכלי משקה כלולים בחוק הפיקדון?
חוק הפיקדון כולל את מכלי המשקה שהנפח שלהם גדול מ-100 מיליליטר (0.1 ליטר) וקטן מ-1.5 ליטר.

תיקון לחוק הפיקדון:
הממשלה אישרה את התיקון לחוק הפיקדון שהגיש השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא. מטרת התיקון לחוק היא להוסיף את מְכָלֵי המשקה הגדולים, שנפחם ליטר וחצי ויותר, למעגל המיחזור. מדי שנה צורכים התושבים כ-600 מיליון מְכָלֵי משקה גדולים (נוסף על 600 מיליון מְכָלֵי משקה קטנים, אשר עליהם חל החוק הקיים). עד היום הושלכו בקבוקים אלה לפחי האשפה ומשם הגיעו לאתרי הפסולת. מְכָלֵי משקה רבים הושלכו בשטחים פתוחים ובעיקר באתרי נופש ותיירות.

תיקון נוסף בחוק קובע שהאחראים על איסוף הבקבוקים יהיו יצרני המשקאות. (עד כה האחריות לכך הייתה של תאגיד המִיחזוּר.) אם כך, יצרני המשקאות יצטרכו לעמוד בתכנון של כמויות המיחזור שנקבעו. ואם הם לא יעמדו בכך – יוטל עליהם קנס.

דוגמה:
לפי התכנון לשנת 2009 יצטרכו יצרני המשקאות לאסוף 70% מהבקבוקים שהם מכרו לציבור.

אם הם יאספו פחות מ-70% – הם ישלמו קנס!

חוק לסילוק צמיגים ולמיחזורם
ב-1.7.07 נכנס לתוקפו החוק לסילוק צמיגים ולמיחזורם, שהוגש על ידי ח"כ נודלמן ושנכתב בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. מטרתו של החוק להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים כדי למנוע את המפגעים הסביבתיים הכרוכים בהשלכה לא מוסדרת שלהם ולחסוך בחומרי גלם. החוק קובע כי יצרני הצמיגים ויבואניהם יהיו אחראים לאסוף את הצמיגים לאחר גמר השימוש בהם ולהעבירם למיחזור. אחריות זו באה לידי ביטוי באתרים מוסדרים לסילוק ומיחזור של צמיגים משומשים.


צמיגים משומשים - מפגע סביבתי בשדה כלניות ליד שוהם

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה

טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -
סביבות
על האתר
כלים
שתפו