על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מחזור בישראל

פעולות משרדי הממשלה הקשורות במחזור

 
  • מיחזור במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבור
  • יוזמות ומימון של תשתיות למיחזור
  • תמיכה כספית בגופים המעוניינים לטפל בפסולת באמצעות מיחזור, ועוד
המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה משקיע מאמצים רבים במציאת פתרונות לבעיית הפסולת המוצקה ובקידום פתרונות מיחזור. מאמצים אלה באים לידי ביטוי בכמה דרכים:
  • תמיכה וייעוץ בהקמת תשתיות למיון פסולת ומיחזורה ברחבי הרשויות המקומיות
  • פעולות חינוך והסברה
  • יוזמה לחקיקה של חוקים מעודדי מיחזור
מפעולות המשרד להגנת הסביבה
מיחזור במשרדי הממשלה: המשרד להגנת הסביבה פועל בקרב כל משרדי הממשלה לאימוץ עקרונות של חיסכון במשאבים ומיחזור פסולת. למשל: המשרד רכש 16,000 מכלים לאיסוף נייר והפיצם ביותר מ-90 משרדים ממשלתיים ברחבי הארץ. מאז חולקו המכלים, חלה עלייה של 20% בכמות הנייר שנאסף.

החוק לסילוק צמיגים ולמיחזורם: ב-1.7.07 נכנס לתוקפו החוק לסילוק צמיגים ולמיחזורם, שהוגש על ידי ח"כ נודלמן ושנכתב בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. מטרתו של החוק להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים כדי למנוע את המפגעים הסביבתיים הכרוכים בהשלכה לא מוסדרת שלהם ולחסוך בחומרי גלם. החוק קובע כי יצרני הצמיגים ויבואניהם יהיו אחראים לאסוף את הצמיגים לאחר גמר השימוש בהם ולהעבירם למיחזור. אחריות זו באה לידי ביטוי באתרים מוסדרים לסילוק ומיחזור של צמיגים משומשים.

תיקון לחוק הפיקדון: הממשלה אישרה את התיקון לחוק הפיקדון שהגיש השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא. מטרת התיקון לחוק היא להוסיף את מכלי המשקה הגדולים, שנפחם ליטר וחצי ויותר, למעגל המיחזור. מדי שנה צורכים התושבים כ-600 מיליון מכלי משקה גדולים (נוסף על 600 מיליון מכלי משקה קטנים, אשר עליהם חל החוק הקיים). עד היום הושלכו בקבוקים אלה לפחי האשפה ומשם הגיעו לאתרי הפסולת. מכלי משקה רבים הושלכו בשטחים פתוחים ובעיקר באתרי נופש ותיירות.

 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו