על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מחזור בישראל

חוק הפקדון

  ב-1 באוקטובר 2002 נכנס לתוקף חוק הפיקדון. חוק זה קובע כי בכל פעם שאנו קונים מְכַל משקה הכלול בחוק - מפלסטיק, מזכוכית, או ממתכת - נשלם עליו פיקדון של 25 אגורות. היצרנים או היבואנים של המשקאות חייבים לסמן על מכלי המשקה החייבים בפיקדון סימון מיוחד (המילים: חייב בפיקדון, וסכום הפיקדון: 25 אגורות).את סכום הפיקדון ששילמנו (25 אגורות לכל מְכַל משקה) יחזירו לנו כאשר נחזיר את המכלים הריקים לחנות או למרכול. את המכלים האלה מעבירים לתאגיד המיחזור. התאגיד מחזיר את דמי הפיקדון לחנויות ומעביר את המכלים הריקים למיחזור.

מאז שנכנס החוק לתוקף, נאספו על ידי הציבור כשני מיליארד וחצי מכלים ריקים והועברו למיחזור. קל לדמיין את המשמעות של הנתון הזה:
  • פחות שני מיליארד וחצי מְכָלֵי משקה המזהמים את רחובות העיר ואת השטחים הפתוחים
  • פחות שני מיליארד וחצי מְכָלֵי משקה שצריך להטמין בתוך קרקע יקרה
  • פחות צורך בחומר גלם (נפט שממנו מייצרים פלסטיק, אלומיניום לייצור פחיות)
  • פחות חומרי אנרגיה (שוב, נפט) שצריך לשרוף כדי לייצר את המכלים הללו
  • פחות זיהום אוויר שנפלט בתהליכי הייצור
  • פחות פסולת רעילה שמזהמת את הסביבה ואת מקורות המים שלנו

ההצלחה מחייבת: אפשר יותר!
שיעור המיחזור בישראל (לא רק של מְכָלֵי משקה) עולה בהתמדה. ראו גרף וטבלה:

חומר גלם מיחזור פסולת ישראלית (טון) מיחזור פסולת באחוזים (מסך כל הפסולת בישראל)
מתכות ברזליות 465,21 7.75%
חומר אורגני 356,602 5.94%
נייר וקרטון 255,138 4.00%
גזם 236,972 3.95%
זכוכית 30,000 0.50%
אל מתכות 29,037 0.48%
פלסטיק 28,100 0.47%
אלקטרוניקה 10,500 0.18%
חומרים שונים 7,063 0.12%
צמיגים 1,000 0.02%
עץ 0.00%
סה"כ 1,419,622 23.41%
אימוץ חוק הפיקדון על ידי חלק מהאזרחים ועליית שיעור המיחזור בשנים האחרונות מוכיחים שהמעשים הטובים שלנו משפיעים על הסביבה. ההצלחה הזו מוכיחה שתכנון נכון של פתרונות סביבתיים כמו המיחזור, יחד עם שיתוף פעולה של אזרחים, מפעלים ומוסדות ציבור, יכולים להשפיע לטובה על הסביבה.

ומכיוון שאנחנו יכולים, מוטלת עלינו אחריות גדולה עוד יותר: להמשיך ולעשות עוד.סביבות
על האתר
כלים
שתפו