על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שטחים פתוחים > שטחים פתוחים בישראל

חירייה: ריאה ירוקה


הר של ריח רע יהפוך לריאה ירוקה


אתר "חירייה" הוא מקום שאליו פינו פסולת מוצקה החל משנת 1952. האתר ממוקם בשטח פתוח בין הנחלים איילון ושפירים, שמתאחדים מצפון-מערב לו. עד לסגירתו, האתר גרם למפגעים סביבתיים כגון פליטת ביו גז וריחות רעים, דליפה של נוזלים רעילים (תשטיפים) שנפלטו מן הפסולת וזיהמו את הקרקעות ואת מי התהום, וכן התמוטטות של מדרונות "ההר" בעונת הגשמים.
איגוד ערים דן החל בהכנת תכנית שלפיה יהפוך הר הפסולת של חירייה לחלק מפארק איילון. וכך, יושבו יצורים חיים – עצים ובעלי חיים – לנוף, והשטח הפתוח של הפארק יעניק מעט מרחב לנפשם של תושבי הערים הסמוכות.

 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו