על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שטחים פתוחים > שמירה על השטחים הפתוחים

אני למען השטחים הפתוחים


עכשיו, אחרי שהייתה לנו הזדמנות להכיר ולדעת את חשיבותם של השטחים הפתוחים בסביבה שלנו; עכשיו, כשהבנו שעלינו לקבל אחריות על הפגיעה בשטחים הפתוחים וביצורים החיים בהם; עכשיו הגיע הזמן לחולל שינוי בדרך שבה אנחנו מפתחים את הסביבה שלנו ומנצלים אותה לצרכים שלנו!

 

כל אחד יכול
גם בלבה של עיר צפופה יש שטחים פתוחים: שדה בין הבתים, מגרש לא בנוי, חורבה של בית עתיק, ועוד. במקרים רבים השטחים הללו מתמלאים בגרוטאות ובאשפה והופכים למטרד. כל אחד יכול לתרום בכך שישמור על ניקיון השטחים הפתוחים וימנע פגיעה ביצורים החיים שם – צמחים ובעלי חיים. כל אחד יכול לתרום בכך שיארגן חברים בשכונה ויחד יצאו למבצע ניקיון השטח הפתוח בסביבה. אנשי השכונה יכולים גם ליזום הקמה של גינה ציבורית בשטח הפתוח ולבקש את תמיכת הרשות המקומית.

איך אני אתרום להגנה על השטחים הפתוחים בסביבה שלי

בבית, בכיתה ובבית הספר
בשבילי, כל רעיון "ירוק" - זה חוק!

הסביבה שלי מתחילה אצלי...

שומרים על השטחים הפתוחים
השטחים הפתוחים בסביבתנו נמצאים תחת אחריותנו.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי להגן עליהם?

נשמור על זכותנו לִרְאוֹת ירוק בעיניים – אני מאמין/ה בזכות שלי לראות מרחבים פתוחים וירוקים מול העיניים.
נקיים את החובה שלנו לשמור על השטחים הפתוחים בסביבה שלנו - אני יודע/ת שחובה עליי לשמור על השטחים הפתוחים – על ניקיונם, ועל שלומם של היצורים החיים בהם.


פארק הזיתים בפקיעין
נשמור על השטחים הפתוחים יפים ונקיים - כשנצא לבילוי בשטחים הפתוחים עם המשפחה או עם החברים, אדאג שכולנו ניקח את הפסולת איתנו. נשמור על החי, הצומח והנוף, ולא נפגע בהם.

נהיה מעורבים בנושא השטחים הפתוחים במקום מגורינו – אפקח עיניים ואשים לב לשטחים הפתוחים במקום מגוריי. אם יש פגיעה בנוף או ביצורים החיים בשטחים הפתוחים, אביע את עמדתי בנושא – בכיתה או בבית – ואפעל למנוע את הפגיעה.

נאמץ שטח פתוח הקרוב למקום מגורינו – אם קיים שטח פתוח סמוך למקום מגוריי או לבית הספר שלי, אפנה לחברים ואפעל לאמץ אותו עם הכיתה או עם בית הספר. יחד נפעל:
- לשיפור הניקיון בשטח הפתוח
- לפעול לשימור החי, הצומח והנוף בשטח הפתוח.
- לשימור החי, הצומח והנוף בשטח הפתוח
- להסביר לחברים ולכל הציבור על השטח הפתוח – בעל פה או באמצעות חומרי הסברה כתובים (עיתון, דפי הסברה, דפי מידע וכדו')
- לארגן סיורים בשטח הפתוח, שבהם נסביר את חשיבות השמירה עליו, ועוד...


ילדי בי"ס "גיבורי ישראל" בתל אביב אמצו אתר וטפחו,
בעזרת העירייה, את הכניסה לבית ספרם

רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש במגרש הגרוטאות והפסולת שבשכונה שלכם.

נסו לדמיין גינה פורחת על המגרש הזה.
מה אתם יכולים לעשות כדי להפוך את התמונה שדמיינתם למציאות?
סביבות
על האתר
כלים
שתפו