על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שטחים פתוחים > שמירה על השטחים הפתוחים

אחריות המדינה לשמירה על השטחים הפתוחים

פיתוח בר קיימא: עיקרון מס' 1
"בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאות ויצירה בהרמוניה עם הטבע".

זכותנו וזכותם של הדורות הבאים לחיות בסביבה נקייה ובריאה וליהנות ממרחבים פתוחים וירוקים!
זכותנו לקבל מידע על השטחים הפתוחים מהרשויות האחראיות!
חובתנו לשמור על השטחים הפתוחים בסביבה שלנו ולמנוע את זיהומם ואת הפגיעה ביצורים החיים בהם!

איך ניתן להבטיח את זכותו של כל בן אדם לסביבה נקייה ובריאה?


טבע עירוני - פריחה באשקלון

חובתה של המדינה כלפי תושביה
על כל מדינה ומדינה מוטלת החובה לשמור על זכותו של כל אדם לחיי בריאות ויצירה, ולשם כך על המדינה להגן על הסביבה למען תושביה. בפועל, השמירה על הסביבה מופקדת בידיהם של מוסדות הציבור: הממשלה והרשויות המקומיות. פעילותם של מוסדות הציבור קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח - אם באופן ישיר או באופן עקיף.
  

מי אחראי על מה?

טיפול בשטחים הפתוחים
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה  

הממשלה אחראית על תכנון השימוש בשטחים הפתוחים; שימור ערכי טבע והכרזה על שמורות טבע וגנים לאומיים; הגנה על חולות החוף; הגנה על היצורים החיים בטבע ועל מגוון המינים, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה  

המשרד להגנת הסביבה שותף לקביעת מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים; מפעיל גופים ירוקים הפועלים ברחבי הארץ ומקדם מעורבות של קהילות תושבים בשמירת הסביבה הפתוחה; פועל לשיקום נחלים; פועל לשמירה על החופים; שיקום מחצבות; הגנה על המגוון הביולוגי ועוד.

   

מפעולות המשרד להגנת הסביבה

 


גינה קהילתית בירושלים

 

 

 בירושלים פועלות היום כ-30 גינות קהילתיות. הן זוכות לליווי של המינהל הקהילתי, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, סניף החברה להגנת הטבע בעיר וארגונים סביבתיים אחרים. הפעילות מתקיימת בתיאום עם עיריית ירושלים המקצה משאבים לגינות. ברחבי הארץ יש עוד התארגנויות המאמצות את המודל הירושלמי ומתאימות אותו לצרכים המקומיים. העיר ראשון לציון, למשל, פיתחה מודל של גינות חקלאיות.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו