על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > קרינה

קרינה מסוכנת

 
מעגל קטלני

צ'רנוביל, אוקראינה, הלילה שבין ה-25 ל-26 באפריל 1986.
פיצוץ אדיר החריד את שמי הלילה בעיירה צ'רנוביל. כיפת הכור הגרעיני לייצור אנרגיה התרוממה באוויר והעיפה את גג הבניין. שריפה גדולה התלקחה בעקבות הפיצוץ. לא היו אלה פיצוץ ושריפה "רגילים". ענן רדיו-אקטיבי קטלני עלה מהכור והתפשט לאוויר הסביבה. בני אדם, בעלי חיים וצמחים נפגעו באופן מידי, אך תוצאות התאונה הגרעינית הזו יורגשו עוד שנים ארוכות – גם הרחק ממקום הפיצוץ. זיהום הסביבה בקרינה רדיו-אקטיבית התפשט במעגל רחב וכיסה שטחים נרחבים ברדיוס של מאות קילומטרים. מיליוני אנשים שנחשפו לקרינה בצורה ישירה או עקיפה יחלו בסרטן ובמחלות קשות אחרות. הקרקע, צמחי המזון ומקורות המים זוהמו ויחלפו עוד עשרות שנים עד שניתן יהיה להשתמש בהם.

אסון צ'רנוביל לימד את העולם שיעור קשה וחשוב על מימדי הסכנה שבשימוש בקרינה רדיו-אקטיבית.


קרינה ובריאות
אנו חשופים לקרינה כל הזמן, במשך כל חיינו. כיצד משפיעה החשיפה לקרינה על הבריאות שלנו?

דבר זה תלוי בסוג הקרינה, בעצמתה ובמשך הזמן שאנו חשופים אליה. באופן כללי, ככל שהאנרגיה של הקרינה גבוהה יותר, כך הסיכון לבריאותנו גדול יותר. לכן, חשיפה לקרינה מייננת היא המסוכנת ביותר לבריאותנו. סכנותיה של הקרינה הלא מייננת, שהאנרגיה שלה נמוכה יותר, פחותות, אך גם לה עלולה להיות השפעה מזיקה על בריאותנו.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו