על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > התחממות כדור הארץ

אני למען כדור הארץ

עכשיו, כשאתם יודעים, התבוננו מחדש בפריטים היום-יומיים שסביבכם.
לפני שאתם לוחצים על התמונות, נסו לשער: איך קשורים הדברים היום-יומיים הללו לכדור הארץ כולו? תנו דעתכם: האם אנחנו "הקטנים" יכולים לעשות משהו בעניין הזה?

1 2 3 4 5 6

סביבות
על האתר
כלים
שתפו