על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > מדבור

גורמים למדבור

מדבור הוא תהליך הדרגתי שנגרם כתוצאה משילוב של גורמים טבעיים ופעילות של בני אדם.

יותר אנשים זקוקים ליותר מזון
ככל שאוכלוסיית האדם גדלה, גדל גם הצורך במזון. לשם כך נאלצים בני האדם לייצר יותר מזון ולשם כך משתמשים יותר בקרקעות לצורך גידול צמחים ובעלי חיים. תושבים אשר חיים בשולי המדבריות מנצלים את מקורות המים המעטים ומנצלים את קרקעות האזור לצורך רעייה של צאן ובקר ולגידולי שדה. במקומות עניים יותר בעולם, תושבים החיים באזור שולי המדבריות כורתים עצים ושיחים כדי להשתמש בהם לבעירה.

 

אין צמחים > אין שורשים > אין מה שישמור על הקרקע
ניצול מוגבר של קרקעות לצורך גידולי שדה גורם להידלדלות הקרקע מחומרי המזון שלה, כתוצאה מכך נפגעת היכולת של הצמחייה להתחדש ולהתפתח.
רעיית יתר על שטחים שבשולי המדבר מביאה אף היא לחיסול הצמחייה ולאבדן הקרקע.
מספר גדול מדיי של בעלי חיים, צאן ובקר, רועה בשטח מצומצם ומחסל את הצמחייה בקצב מהיר יותר מהיכולת שלה להתחדש, כלומר לצמוח מחדש. התוצאה: כאשר פוחת מספר הצמחים, פוחתים גם השורשים שמצמידים את הקרקע למקומה. כמו כן, רגלי הבהמות שהולכות על הקרקע גורמות לריסוק הגרגרים שלה לחלקיקים קטנים יותר. כאשר אין שורשים שמחזיקים את הקרקע וכאשר חלקי הקרקע קטנים מאוד וקלים, רוחות שמנשבות באזור מעיפות את גרגרי הקרקע מהמקום. עקב סילוק הקרקע, הצמחים לא שבים לצמוח בה והמקום הופך למדבר.

 

פחות צמחים > פחות מים > יותר חם ופחות גשמים
גורמים אקלימיים כמו בצורות ממושכות מביאים לכך שתושבים רבים נוטשים את הקרקעות ומפסיקים לגדל עליהן צמחים. הקרקעות הנטושות נחשפות ונסחפות ברוח. עקב כך מתגברות סופות של חול ואבק המסיעות את החלקיקים באוויר וגורמות להתפשטותם למקומות רחוקים יותר. כאשר מנצלים את מקורות המים ומייבשים אותם, וכאשר צמחייה נעלמת, פני השטח באזור מתחממים יותר וגורמים להיווצרותו של אקלים יבש יותר. באקלים כזה פוחתים הגשמים והאזור הופך מדברי עוד יותר.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו