על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > תחבורה > תחבורה וסביבה

תחבורה יבשתית משפיעה על הסביבה

לחצו על האזורים השונים בתמונה וגלו!

זיהום אוויר פגיעה בשטחים הפתוחים ובמגוון המינים רעש פגיעה בבריאות ובאיכות החיים פסולת פגיעה במשק המים
סביבות
על האתר
כלים
שתפו