על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > המגוון הביולוגי > מגוון ביולוגי - מהו?

מדברים על המגוון הביולוגי

 
האם ימשיכו הציפורים לשיר לנו בעושר של צלילים גם בבוקר של מחר? האם נזכה לראות פרפרים בשלל צבעים מרפרפים מעל פרחי הבר גם באביב הבא?

מהי תרומתה של נמלה קטנה אחת לעולם, ומה ערכו של עץ מלבלב אחד לחיים על פני כוכב הלכת שלנו?

מהו המגוון הביולוגי ומה חשיבותו לעולם החיים על פני כדור הארץ? מה מאיים על עתידם של היצורים החיים בעולם ועל המגוון הביולוגי ומדוע הפגיעה בו מסכנת את אוכלוסיית בני האדם על פני כדור הארץ? מדוע אנחנו, בני האדם, חייבים לשמור על המגוון הביולוגי כחלק מפעולות הפיתוח שאנחנו עושים בסביבה שלנו? מה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתרום למען כלל היצורים החיים בסביבה ולמען המגוון הביולוגי?

לשמור על המגוון הביולוגי,
כי אנחנו תלויים בעושר המינים
סביבות
על האתר
כלים
שתפו