על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > גשם חומצי

מי נפגע מהגשם החומצי?

במה פוגע הגשם החומצי? כיצד הוא פוגע?

לחצו באיור על המרכיבים השונים וגלו זאת.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו