על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > זיהום מקורות מים

אנחנו משפיעים על איכות המים

מים מזוהמים הם מים שמצויים בהם חומרים בכמות ההופכת אותם בלתי מתאימים לשימוש האדם או שפוגעת בחי ובצומח.
גורמים רבים משפיעים על איכות המים, אך פעילות האדם היא הגורם העיקרי לכך.

נסו להיזכר בפעולות שאתם מבצעים מדי יום, בהן אתם משתמשים במים.
כמעט בכל פעולה שאנחנו עושים אנחנו משנים את איכות המים וגורמים לזיהומם.


כיצד אנחנו משפיעים על איכות המים?

הפעילות שלנו, בני האדם, פוגעת באיכות המים בשלוש דרכים עיקריות:

פגיעה בהתחדשות של מי-התהום - הגורמים לפגיעה זאת הם, בעיקר, הבנייה והפיתוח. הבנייה והפיתוח מקטינים את שטח הקרקע ואת ה"ריאות הירוקות", אשר דרכם מי הגשמים מחלחלים אל מי-התהום וממלאים אותם מחדש.
המלחה של מי-התהום - הגורם להמלחה הוא, בעיקר, שאיבת יתר של מי-התהום.
חדירה של מזהמים למי-התהום - מזהמים חודרים אל מי-התהום ממפעלים, מהביוב העירוני, מתחנות דלק, מחקלאות, ממזבלות ועוד.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו