על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > זיהום מקורות מים

זיהום מים משפכים ביתיים

כתמים על הסביבה
לאן נשפכים מי הכביסה המלוכלכת שלנו? לאן נשפכים המים שבהם הדחנו את כלי האוכל שלנו? כמעט בכל שימוש שאנו עושים במים בבית (חוץ משתייה) אנחנו מייצרים שפכים: מי השטיפה ממכונת הכביסה, המכילים אבקת כביסה, מים מהדחת הכלים, המכילים חומרי ניקוי , מים מהשירותים, מהאמבטיה - כל אלה יוצרים את השפכים הביתיים.
בישראל, רק חלק מהשפכים הביתיים זורם במערכות ביוב מסודרות. בערך כמחצית מהם מטוהרים במתקני טיהור, והשאר זורמים ללא כל טיפול, והם מזהמים את מקורות המים. במקומות רבים בארץ הצנרת של מערכת הביוב אף מונחת סמוך לצנרת של מערכת המים, ואם לא מתחזקים כראוי את הצינורות, מי שפכים עלולים לחדור אל מי השתייה ולזהם אותם.

יש זבל ויש זבל
קליפות של תפוזים, שאריות של פסטה, סוללות משומשות, שאריות של צבע שבו צבענו את המעקה – האם הכול זה "אותו הזבל?"
זהירות - חומרים מסוכנים בבית!
חומרים מסוימים שאנו משתמשים בהם בבית הם חומרים רעילים ומסוכנים. חומרים אלה עלולים להגיע אל מי התהום. לדוגמה: סוללות (בטריות) הן מקור לזיהום מי התהום בחומרים מסוכנים. כאשר אנו משליכים את הסוללות לאשפה (ולא למכלי האיסוף המיוחדים שמטפלים בהם באופן מיוחד), הסוללות מתפרקות באשפה ומשחררות חומרים רעילים המזהמים את הקרקע ואת מי התהום.
בבית אנו משתמשים בחומרים מסוכנים נוספים, כגון: צבעים, חומרי דילול, חומרי ניקוי, אבקות כביסה ועוד. החומרים הללו מגיעים עם הביוב למי התהום ולנחלים ומזהמים אותם.

 

מניעת זיהום מים משפכים ביתיים
כל אחד מאיתנו "תורם" מעט שפכים הזורמים למערכות הביוב העירוני. כל אחד יכול לתרום באמת לצמצום כמות החומרים המזהמים בתשומת לב ובזהירות.
כדי לצמצם את הזיהום הנגרם משפכים עירוניים, הרשויות המקומיות מחברות את כל התושבים למערכת ביוב מוסדרת ודואגות לתקינות הצינורות ולמניעת דליפות.


פיצוץ בקו ביוב ראשי בקריות

סביבות
על האתר
כלים
שתפו