מדריך למורה המדריך בוורד
שם היצירה איש הולך על החבל
המחבר יהונתן גפן
על היצירה שיר על רגעים קשים ועל דרך להתמודד איתם, מסופר מנקודת מבטו של ילד.
נושאים עצב, קשיים והתמודדות. דמיון. תפילה. סיכון.
קהל יעד מומלץ כיתות ה-ח
טקסט היצירה מילות השיר באתר
דף עבודה לשיעורי החינוך הלשוני דף עבודה דף עבודה
מטרות הפעילות הפעילויות מפתחות את הדמיון ומחזקות את השימוש בו כמשאב התמודדות.
הפעילויות באתר
  • מציירים את האיש על החבל: הפעילות מאפשרת לילדים לתת פרשנות אישית לשיר, ולהביע את עצמם בציור.
  • מספרים על האיש שעל החבל: הפעילות מדרבנת את הילדים להעמקה בטקסט היצירה, פיתוח הדמיון והבעה בכתב.
  • התפילה: כתיבת התפילה מאפשרת לראות את המסופר בשיר מנקודת ראות שונה, ובעיקר נותנת מקום להבעת תפילה אישית.
  • כשעצוב לי שליחת עצות לילד שעצוב לו. הפעילות עוזרת לגבש דרכים להתמודדות עם העצב ולהביען, ונותנת מקום להבעת הזדהות ולעידוד לילדים.
  • ממשיכים את השיר: מקום לכתיבה יצירתית שבו הילד יכול להביע את קשייו בדרך ישירה או עקיפה ולספר על הדרכים להתמודד איתם.
המלצות להוראה

השיר אישי ונוגע בנושאים רגשיים קשים. השאלות בדפי העבודה ישירות יותר מהפעילויות ברשת. יש לתת לילד לבחור את הדרך שבה הוא מבטא את קשייו. אם הילד בוחר בדרך העקיפה, אין ללחוץ עליו בשאלות ישירות.

מדריך למורה אחורה קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!