ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ£ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ  ֳ¸ֳ· ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ©ֳ­

ֳ«ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ², ֳ®ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ₪, ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ ֳ¥ ֳ§ֳ¢ֳ©ֳ¢ֳ₪, ֳ ֳ§ֳ£ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ₪ֳ­ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ₪ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ£. ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ£ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ¶ֳ¬ֳ§ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­, ֳ«ֳ£ֳ ֳ© ֳ¹ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ£ֳ₪ֳ©ֳ­, ֳ ֳ¡ֳ¬ – ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ¸ ֳ·ֳ¬ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷? ֳ®ֳ®ֳ¹ ֳ¬ֳ ! ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ·ֳ¶ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¯ ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ£ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­, ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ©, ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ – ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  ֳ¥ֳ®ֳ¦ֳ©ֳ¯. ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ©ֳ÷ֳ¡ֳ¸ֳ¸ ֳ¹ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ£ ֳ«ֳ¦ֳ₪ ֳ§ֳ¥ֳ±ֳ× ֳ¬ֳ°ֳ¥ ֳ«ֳ±ֳ³ ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ©ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ₪.

 

ֳ ֳ©ֳ¥ֳ¸: ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ÷ ֳ¹ֳ´ֳ¸, ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ¢ ֳ¹ֳ¬ֳ₪ ֳ¡-Xnetג€“ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!