מדריך למורה המדריך בוורד
שם היצירה המלך והצפרדעים
המחבר שלמה אבס
על היצירה סיפור עם מתוך הספר "להציל את כוכב הים", בעיבודו של שלמה אבס
נושאים קיימות, קשר בין דברים, סיבה ותוצאה, שרשרת המזון
כיתות ב-ג כיתות ב-ג
טקסט היצירה טקסט היצירה
מטרות הפעילות

הפעילויות מתמקדות בנושאי קיימות ומחזקות את ההבנה שהדברים קשורים זה בזה: בעולם הטבע ובהתנהגות האנושית.

הפעילויות באתר
  • שרשת אירועים: משחק שבו מסדרים את האירועים לפי סדר הופעתם. המשחק מפתח את התובנה שהאירועים בסיפור קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה.
  • הכול קשור: שאלות המדגישות את הקשר בין דברים שונים, בעיקר קשר של סיבה ותוצאה, בעולם הטבע ובהתנהגות האנושית.
  • מה אתם מציעים?: פעילות תגובית שבה הילדים מוזמנים להציע הצעות משלהם לפתרון בעיית הצפרדעים. הפעילות מדגישה את האפשרות לפתור בעיות בדרכים שונות, ובלי לפגוע באיכות הסביבה.
המלצות להוראה

הפעילויות המלוות את הסיפור באתר מדגישות את הקשר לקיימות ולקשרים בעולם הטבע ובעולם האנושי.
אפשר לבנות שיעור בנושא בעזרת דף שהציעו המורות אדריאנה סלפוי ואורנה בן ישראל מבית הספר "רעות" מועצה אזורית מנשה. הן מציגות משחק שבו הילדים צריכים לסדר כרטיסים שבהם שרשרת אירועים, או על סמך הצעת מערך השיעור של אדו סיסטמם

מדריך למורה
© כל הזכויות שמורות לשלמה אבס.
אחורה קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!