על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אוויר > אוויר נקי

חוק אוויר נקי

איך שומרים על איכות האוויר?

משמרת הסביבה
שכונת המגורים שלנו התרחבה והגיעה עד למחצבה, מה נעשה עכשיו עם האבק שעולה מהכרייה? מבית המלאכה לעיבוד עורות עולה ריח בלתי נסבל? לאן יתפזר העשן מתחנת הכוח החדשה שבונים באזור שלנו? ולמה מהמכונית שלפַני עולה עשן... אני ממש נחנק!

דברים שאנחנו, יחידים ומוסדות ציבור, עושים, משפיעים על איכות האוויר בסביבה שאנחנו חיים בה. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה באיכות האוויר הוא קביעת חוקים וכללים שקובעים בדיוק מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים אנחנו, האזרחים הפרטיים ושליחי הציבור, צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. גם קבלת עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבות הסביבה ועל הצורך להגן עליה.

לזהם אוויר זה לא נקי, מסריח ולא חוקי

חוק אויר נקי

"מטרת חוק אוויר נקי היא להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר והכול לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם, ולשם שמירה על הסביבה לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים, ובהתחשב בצורכיהם."

חוק אוויר נקי דן בתחומים שונים הקשורים לאיכות האוויר: קביעת שיעור הפליטה המותרת ממקורות שונים, קביעת סמכויותיו של המשרד להגנת הסביבה בנושא הזיהום מכלי רכב, עריכת תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר, בהגדרת המחויבות של רשויות מקומיות וגופים ציבוריים למען שמירה על איכות האוויר, בקביעת העונשים למפרי החוק ועוד.

רגע של התבוננות
עכשיו, כשאתם יודעים, התבוננו מחדש ב...
עשן המשאית שעוברת ברחוב
האם תחכו עד שהמשאית תיעלם (ותעביר את העשן למקום אחר)? ואולי תרדפו אחריה ותבריחו אותה עם העשן? ואולי...


טלפון לדיווח על זיהום אוויר מכלי תחבורה:

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
08-9253321
6911*
6911 -

סביבות
על האתר
כלים
שתפו