על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אנרגיה > משאבי אנרגיה מתחדשים

שמש נצחית ו"ירוקה"

  השמש כבר נעלמה מאחורי האופק, אך למרות החשכה שמשתררת על הארץ, אנטנה מיוחדת של תחנת הכוח קולטת את קרינת השמש המשודרת 24 שעות ביממה ישירות מן החלל.

כך מתכננים המדענים לייצר אנרגיה בעתיד, על פני כדור הארץ.

איך אפשר לנצל את קרני השמש הישירות גם בלילה? פשוט מחפשים אותה במקום שאין בו לילה – בחלל, מחוץ לאטמוספרה של כדור הארץ. על פי רעיון זה, ישוגרו לחלל לוויינים מיוחדים - קולטי שמש - שבעזרתם אפשר יהיה לנצל את קרינת השמש לצורך הפקת אנרגיה ביום ובלילה.

שם, מעל האטמוספרה, אין שכבת אוויר שחוסמת חלק מקרינת השמש ואין עננים שיסתירו אותה. את האנרגיה הנקלטת מחוץ לאטמוספרה (שעוצמתה גדולה כמעט פי עשרה מאשר על פני כדור הארץ) אפשר יהיה לשגר אל תחנת הכוח שלנו, וכאן לקלוט אותה באנטנות מיוחדות.

אמצעי זה להפקת אנרגיה אינו פולט גזים רעילים כמו בתחנות כוח על פני כדור הארץ והוא אינו תלוי במשאבי הדלק של כדור הארץ.

 


סביבות
על האתר
כלים
שתפו