על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > שיקום ושימור נחלים

חוקים ותקנות -שימור נחלים

איך מגנים על הנחלים ועל סביבת החיים הקשורה אליהם?

משמרת הסביבה
רשות מקומית הזרימה ביוב לתוך הנחל? מישהו השליך פסולת לתוך הנחל, על גדותיו או בשטח הפתוח שלידו?
דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים, אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם הטלת עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.

 

שלטים לסימון חומרים מסוכנים

 

  

 

לפניכם מספר חוקים בנושא שימור הנחלים:

 

צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות הניקוז), התשס"ג-2003
חוק המחייב כל רשות מקומית לקבוע את נתיב הנחל, ולשמור על נופו ועל ערכי הטבע לאורכו ועל שתי גדותיו.
 

 

חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965
חוק המאפשר הקמתן של רשויות נחלים אשר אחראיות על הסדרת זרימת המים בנחל, ניקוי הנחל, שמירה על איכות המים, סביבת החיים שלו ועוד.
 

 

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ"א-1991
חוק האוסר על ריסוס בקרבת מקורות מים, כולל נחלים ויובליהם.
 

 

חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957
חוק האוסר להטות את זרימת המים מעורקים כלשהם, כולל נחלים – ללא רישיון מיוחד.

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו