על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > שיקום ושימור נחלים

ילדי הנחלים

לוקחים את הנחלים בידיים  

מה ניתן לעשות כדי להחזיר חיים לנחלים?
האם אנחנו הילדים יכולים לעזור לנחלים?

בואו ונחליט שאנחנו לוקחים את הנחלים בידיים -

נשמור על הניקיון בנחלים (ובעצם…בכל מקום)
כשנצא לטיול בנחל, נשמור על ניקיון הגדות והמים ונדאג לקחת אתנו את האשפה או להשליכה בפח.נאמץ נחל
אם קיים נחל סמוך למקום מגורינו, אפשר לאמץ אותו עם הכתה או בית הספר -
- לפעול לשיפור הניקיון בנחל
- לפנות לרשויות ולפעול לשיפור איכות המים בנחל ולשמירה על החי והצומח שבו
- להפיץ עיתון או חומר הסברה אחר על הנחל
- לארגן סיורים בנחל, בהם נסביר את חשיבות השמירה עליו
- ועוד.


ילדים מפגינים נגד זיהום הקישון,
במסגרת פעילות של החברה להגנת הטבע.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו