על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > שיקום ושימור נחלים

אחריות המדינה על שמירה על הנחלים

פיתוח בר קיימא: עיקרון מס' 1
"בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאות ויצירה בהרמוניה עם הטבע".

זכותנו וזכותם של הדורות הבאים לחיות בסביבה נקייה ובריאה!
זכותנו לקבל מידע על שמירה ושיקום של נחלים מהרשויות האחראיות!
חובתנו לשמור על הנחלים בסביבה שלנו ולמנוע את זיהומם!

איך ניתן להבטיח את זכותו של כל בן אדם לסביבה נקייה ובריאה?

 

חובתה של המדינה כלפי תושביה
על כל מדינה ומדינה מוטלת החובה לשמור על זכותו של כל אדם לחיי בריאות ויצירה, ולשם כך על המדינה להגן על הסביבה למען תושביה. בפועל, השמירה על הסביבה מופקדת בידיהם של מוסדות הציבור: הממשלה והרשויות המקומיות. פעילותם של מוסדות הציבור קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.
 מי אחראי על מה

שמירה על הנחלים ושיקומם
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה  

הממשלה אחראית על שמירת ערכי הטבע ושיקום הנחלים: הקצבת כמות של מים שפירים ומים מטוהרים לצורך הזרמה בנחלים; תכנון מערכות הביוב במסגרת הרשויות המקומיות; קביעת מדדים של איכות המים ופיקוח עליהם, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה  

המשרד להגנת הסביבה וקרן קיימת לישראל הקימו בשנת 1993 את המנהלה לשיקום נחלי ישראל. במנהלה שותפים גם נציבות המים, משרד החקלאות, משרד התיירות - החברה הממשלתית לתיירות, משרד הפנים - המינהל לתכנון, רשות הטבע והגנים ורשויות מקומיות הסמוכות לנחלים המיועדים לשיקום.
בשנים שחלפו מאז, חל מהפך של ממש, הן בגישת הציבור לנושא והן בהקצאת משאבים (ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים) למניעת זיהום. התוצאה - שיפור עצום במצב הנחלים ובסביבת החיים שלהם.

מפעולות המשרד להגנת הסביבה
שיקום שבע טחנות, נחל הירקון

השקעות במניעת זיהום מקורות מים ובשיקום נחלים
ממשלת ישראל הכירה בזכות הסביבה הטבעית למים. הממשלה הקצתה 50 מיליון מ"ק של מים שפירים בכל שנה לצורך הזרמה לנחלים.
- היום מוזרמים לנחלים מים מטוהרים בהיקף של כ-100 מיליון מ"ק בשנה.
- בעשר שנות קיומה הצליחה מִנהלת הנחלים, שהוקמה על ידי המשרד להגנת הסביבה, לעורר מפנה ביחס לנושא הנחלים והצורך בשיקומם, ופעילותה הניבה הישגים ראויים לציון:

  • הופחתו כמויות המזהמים בנחלים הראשיים, בשיעור של 60%-50%, ובכללם הקישון, השורק ואלכסנדר. שיפור זה הושג בעקבות מאמצי אכיפה מתמידים של המשרד להגנת הסביבה, וכתוצאה מהשקעות גדולות בתשתיות של הרשויות המקומיות ומפעלי התעשייה, בסיוע משרד התשתיות.
  • הוכנו תוכניות אב לשיקום כל הנחלים העיקריים בארץ.
  • הוקמו 12 מִנהלות מקומיות לשיקום נחלים ושתי רשויות נחל, שהושקעו בהן עד היום כ-150 מיליון שקלים. סכום זה הושקע בפעולות שיקום של גדות נחלים וסביבתם. הפעולות כוללות הקמת פארקים ויצירה מחודשת של בתי גידול טבעיים (למשל בנחלים ירקון ואלכסנדר).
לדיווח על זיהום נחל או מקור מים ועל כל תקרית אחרת בסביבה

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -
סביבות
על האתר
כלים
שתפו