על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > חיסכון ושמירה על המים

שמירה על המים על ידי מוסדות המדינה

פיתוח בר קיימא: עיקרון מס' 1
"בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאות ויצירה בהרמוניה עם הטבע."

זכותי לשתות מים נקיים!
המים הם של כולנו –
זכותנו לקבל מים ולהשתמש בהם לצרכינו!
זכותנו לשתות מים באיכות טובה, שאינם מסכנים את בריאותנו!
זכותנו לקבל מידע על המים מהרשות האחראית עליהם!
חובתנו לשמור על המים!

איך ניתן להבטיח את זכותו של כל בן אדם למים טובים ובריאים לשימוש?

 

 

חובתה של המדינה כלפי תושביה
על כל מדינה ומדינה מוטלת החובה לשמור על זכותו של כל אדם לחיי בריאות ויצירה, ולשם כך על המדינה להגן על הסביבה למען תושביה. בפועל, השמירה על הסביבה מופקדת בידיהם של מוסדות הציבור: הממשלה והרשויות המקומיות. פעילותם של מוסדות הציבור קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

 מי אחראי על מה?

מוסדות המדינה – השמירה על מקורות המים
הממשלה, באמצעות משרדי הממשלה ומוסדות המדינה, מופקדת על השמירה על מקורות המים.

תחומי הפעולה של הממשלה  

  • קביעת מדיניות בנושא משק המים בישראל: הקצאת מים לצרכים שונים כמו חקלאות, תעשייה, שימוש פרטי וציבורי; תכניות להתמודדות עם מחסור במים וייצור של מקורות מים חלופיים; קביעת תעריפי המים; יוזמות ומימון של תשתיות ביוב; פיתוח טכנולוגיות מים; התפלת מי ים; מחקרים וניטור של איכות המים, ועוד.
  • חקיקה לשמירה על מקורות המים (באמצעות הכנסת).
  • אכיפה של חוקי המים - באמצעות מערכת בתי המשפט והמשטרה.
  • הסכמים בין לאומיים: הסכמי מים עם מדינות שכנות; רכישת מים מתורכיה.

המשרד להגנת הסביבה  

המשרד להגנת הסביבה שותף לתכנון השימוש במשאבי המים של ישראל. בנוסף לכך המשרד פועל גם בתחומים הבאים:

  • מניעת זיהום משאבי המים של ישראל.
  • תכנון הטיפול בשפכים עירוניים.
  • חקיקת חוקים למניעת זיהום מים ונחלים.
  • פעולות של חינוך והסברה לציבור הרחב כדי להביא לידיעתו את הדרכים לשמור על המים ועל איכותם .
  • הפעלת מוקד חירום לדיווח על זיהום נחל או מקור מים ועל כל תקלה אחרת בסביבה.

מוקד חירום
מוקד הסביבה – 24 שעות ביממה
טלפון *6911
או 6911 1222

 

 

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו