על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > מחסור במים - טכנולוגיה

טיהור מי שפכים

אולי אפשר "לרחוץ" את המים?


מכון לטיהור שפכים ליד ירושלים

 

איש לא מעלה על דעתו לשתות מי ביוב... אבל במחשבה שנייה, כשמצוקת המים שלנו כל כך גדולה, אולי ניתן לטפל במי השפכים ולטהר אותם? אם נוכל להשיב את מי השפכים לשימוש - לטהר אותם ולשפר את איכותם - גם נחסוך במים וגם נפחית את זיהום הסביבה ואת הסכנה לבריאותנו.

למעשה, מי השפכים הם בעיקר - מים! רק שתי אלפיות מתוכם הם חומרים מזהמים.

ואכן, אחד הפתרונות למחסור במים הוא טיהור שפכים, כלומר - הוצאת החומרים המזהמים מתוכם. לאחר שמטהרים את מי השפכים, מקבלים מים נקיים באיכות טובה, הראויים להשקיה. את השימוש במי שפכים מטוהרים ניתן להרחיב לתעשייה, לגינון ולמטרות חקלאות.
כבר היום, מים אלה הם חלק ממקורות המים שלנו. בישראל מטהרים את רוב מי השפכים (יותר מ-70%) באיכות טובה. כ-60% מהם מושבים להשקיית גידולים חקלאיים, כגון: כותנה או תחמיץ.

מכון טיהור השפכים הגדול ביותר בארץ הוא מפעל שפדן (שפכי תל-אביב וגוש דן). הוא מטהר כרבע מהשפכים בישראל. מכון זה, כמו רוב מכוני הטיהור הפועלים בארץ, פועל בשיטה שנקראת בוצה משופעלת.

  הידעת?
בשנת 1992 פעלו בישראל 7 מכוני טיהור שפכים בלבד. בעקבות פעולות אכיפה הוקמו מכונים רבים וכיום פועלים בישראל 31 מכוני טיהור שפכים, כ 300 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין מושבים למשק המים מידי שנה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו