על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > מחסור במים - טכנולוגיה

תהליך טיהור השפכים- איך זה פועל?

עברו על האיורים בעזרת העכבר, כדי ללמוד על שלבי תהליך טיהור השפכים בשיטת הבוצה המשופעלת:

 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו