על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > פסולת

חשבון הזבל

חשבו את המספרים והשלימו בעזרתם את המשפטים.
לצורך החישוב, היעזרו בחמש העובדות הבאות:

בכל יום כל אחד ואחת מאתנו, תושבי מדינת ישראל, מייצר בערך 2.3 ק"ג אשפה.
במדינת ישראל (ביום העצמאות ה-54) יש כ-6,500,000 (6.5 מיליונים) אנשים.
טונה אחת = 1000 ק"ג
מכונית פרטית שוקלת כטונה אחת.
משקלו של פיל אחד כ-5 טונות.השלימו את המשפטים הבאים במקומות החסרים:

בכל יום כל תושבי מדינת ישראל מייצרים בערך ק"ג אשפה, שהם טונות.
משקל האשפה, שכל תושבי מדינת ישראל מייצרים מדי יום, שווה למשקלן של מכוניות פרטיות או למשקלם של פילים.
בשנה אחת תושבי מדינת ישראל מייצרים בערך ק"ג אשפה שהם כ- מיליוני טונות.
משקל האשפה, שכל תושבי מדינת ישראל מייצרים בשנה אחת, שווה למשקלן של מיליוני מכוניות פרטיות או למשקלם של מיליון ומאה אלף פילים!!!

סביבות
על האתר
כלים
שתפו