על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > בעלי חיים > הגנה על בעלי חיים

צער בעלי חיים- התעללות והזנחה

  איך באמת מרגישים בעלי חיים?

נסו לדמיין סבל
מה המשמעות של החובה שלנו כלפי כל מי שתלוי בנו?
חובתנו כלפי בעלי החיים באה לידי ביטוי גם בחוקים וברשימת ההנחיות שפורסמו על ידי מוסדות המדינה.
מה מסתתר מאחורי החוקים הללו? מדוע הם נחקקו?

לפניכם ראשי הפרקים של רשימת ההנחיות לאחזקה של בעלי חיים.

אנא התעכבו על כל סעיף וסעיף ונסו לדמיין מה עובר על כל בעל חיים שחווה את מה שמתואר שם. לדוגמה: כיצד מרגיש כלב שקשור בשרשרת קצרה כל היום ואינו יכול לזוז? כיצד מרגיש חתול כאשר לא מנקים את ארגז החול שלו? כיצד מרגיש סוס כאשר לא מטפלים ברגלו הפצועה? קל יהיה לכם לדמיין סבל כזה אם רק תחשבו איך הייתם אתם מרגישים במצב דומה.

 

 

 1. ידע ואמצעים
  לא יחזיק אדם בעל חיים אלא אם כן ברשותו הידע, הכלים והאמצעים לספק לבעל החיים תנאי מחיה תקינים, לרבות הידע להבחין בסימנים המראים שבעל החיים אינו בקו הבריאות.
 2. החובה לספק רווחה מרבית
  א. מחזיק בעל חיים, חובה עליו לספק לבעל החיים תנאי מחיה תקינים, ולהבטיח לבעל החיים רווחה מרבית... (ועוד)
 3. חובה לספק טיפול רפואי (ועוד)
 4. חובה לספק צרכים
  המפר ללא הצדק כדין את חובתו לספק לבעל חיים צרכי מחיה או לדאוג לבריאותו או למנוע התעללות בו או חבלה בגופו ומסכן או עלול לסכן בכך את חייו, או פוגע או עלול לפגוע בכך בבריאותו, יראו בו כעובר על סעיף 2 לחוק.
 5. חובת המעביר בעל חיים לרשות אחר
  לא ימכור אדם בעל חיים לאדם אחר, ולא יעביר אדם בעל חיים מרשותו או אחריותו לרשותו של אדם אחר או לאחריותו של אדם אחר, אלא אם כן השתכנע המוכר או המעביר את בעל החיים כי בידי הרוכש או המקבל את בעל החיים לרשותו או לאחריותו הידע, הכלים והאמצעים להחזקתו של בעל החיים ולשמירה על רווחתו על פי תקנות אלה.
 6. איסור הפקרה
  א. לא יפקיר מחזיק בעל חיים את בעל החיים ולא ינטוש אותו. (ועוד)
 7. איסור כפיתת בעל חיים ברגלו
  א. לא יקשור בעל חיים ברגלו בשרשרת או בחבל או ברצועה או בכל אמצעי אחר, ולא תיקשר רגל אחת של בעל חיים לאחרת בחבל או ברצועה או בשרשרת או בכל אמצעי אחר. (ועוד)
 8. הוראות מיוחדות לקשירת כלב
  "מרחק קשירה", לצורך סעיף זה, הוא המרחק המרבי לאורך הקרקע, שכלב הקשור ברצועה יכול להתרחק מן הנקודה אליה מחובר הקצה השני של הרצועה. (ועוד)
 9. טיפול בעזרת בעלי חיים
  המטפל בבני אדם בעזרת בעלי חיים יהיה אחראי לכך כי במהלך הטיפול, בהובלת בעלי החיים לקראת הטיפול ובהחזרתם ממנו, לא ייגרם לבעלי החיים כל סבל.

למרבה הצער, הרשימה הזו והחוקים להגנה על בעלי חיים מבוססים על מקרים אמיתיים של התעללות בבעלי חיים. ואכן, יש אנשים שבאמת מתייחסים כך לבעלי החיים שברשותם או בעלי חיים שהם תופסים ומחזיקים בשבי. החוקים הללו אמנם נועדו להגן על בעלי חיים, אך מה שנדרש באמת מאנשים הוא ההבנה שלבעלי חיים יש רגשות ושהם סובלים כשמתעללים בהם ומזניחים אותם.

 

 


חתול רחוב מחכה לאימוץ  

רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש בכלב או בחתול שלכם.

נסו להיזכר: האם כעסתם עליו פעם? מה עשיתם כשכעסתם? האם הייתם נוהגים אחרת אם זה היה קורה שוב?

 

 

 

 

 

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו