על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > בעלי חיים > הגנה על בעלי חיים

חוקים להגנה על בעלי חיים

  איך מגנים על בעלי החיים שבסביבה שלנו?

משמרת הסביבה
מישהו כולא את כלבו ונותן לו לילל במשך כל היום? מישהו הרחיק את הגורים שהמליטה החתולה שלו ונטש אותם בשכונה מרוחקת?
דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים, אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם מתן עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.


גם לבעלי חיים יש זכויות
גם לבעלי חיים יש זכויות. זכויות אלה מוגדרות ומעוגנות בחוקיה של מדינת ישראל. בישראל קיימים שלושה חוקים עיקריים העוסקים בהגנה על בעלי חיים:
  • חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) תשנ"ד 1994
  • חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) תשנ"ד 1994  
  • חוק להגנת חיית הבר (שמירה על חיות בר) תשט"ו 1955    
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) תשנ"ד - 1994

זהו החוק המרכזי המגן על בעלי החיים בישראל. עיקרי חוק זה קובעים כי:

אסור לענות, להתאכזר או להתעלל בבעלי חיים בכל דרך שהיא.
אסור לשסות בעלי חיים זה בזה.
אסור להעביד בעלי חיים שאינם מסוגלים לעבוד.
אסור להמית בעלי חיים ברעל, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד.
תיקון לחוק (משנת 2001) אוסר עריכת ניתוחים למטרות נוי, למשל: קיצוץ זנבות ואוזניים של כלבים גזעיים.

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) תשנ"ד - 1994

חוק זה עוסק בהסדרת ניסויים בבעלי חיים. במסגרת חוק זה נוסדה "המועצה לניסויים בבעלי חיים", שהיא הגוף המרכזי הממונה על ניסויים בבעלי חיים.
תפקידיה העיקריים של המועצה הם לקבוע כללים בנוגע לעריכת ניסויים בבעלי חיים ורישוי מוסדות שיערכו ניסויים בבעלי חיים.

עיקרי החוק, פרט לייסוד המועצה, קובעים כי:

מספר בעלי החיים בניסוי יוגבל למספר הקטן ביותר הדרוש לצורך ביצוע הניסוי.
ניסויים בבעלי חיים ייערכו תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל שייגרמו להם.
אסור לערוך ניסויים בבעלי חיים אם קיימות דרכים חלופיות.
אין לערוך ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, שאינם לצורכי בריאות, ולחומרי ניקוי, אלא על פי היתר ממליאת המועצה לניסויים בבעלי חיים.

חוק להגנת חיית הבר (שמירה על חיות בר) תשט"ו - 1955

חוק זה הוא הוותיק בחוקי ההגנה על בעלי חיים בישראל. במסגרת חוק זה מוגדרת "חיית בר", והחוק עצמו עוסק בהסדרת הציד (שיטות ציד אסורות ואזורי ציד אסורים) ובכל הנוגע להחזקת חיות בר ולסחר בהן.

עיקרו של החוק: אסור לצוד, ללכוד, לתפוס ולהרוג חיות בר ללא רישיון מיוחד, וזאת על מנת לשמור עליהן מפני פעילות האדם, המאיימת על קיומן. 
אולם, כדי לשמור על זכויות בעלי החיים לא די בחוק. צריך גם להסביר לציבור מדוע חשוב לשמור על זכויות בעלי החיים, לעזור לבעלי חיים במצוקה, להפחית את מספר בעלי החיים חסרי הבית, לעזור במניעת התעללות בבעלי חיים ועוד.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו