על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > המגוון הביולוגי > שמירה על המגוון הביולוגי

חוקים לשמירה על המגוון הביולוגי

איך מְגִנים על היצורים החיים ועל בתי הגידול שלהם?

משמרת הסביבה
מישהו שחרר חיית בית בשדה הפתוח? מישהו הבריח לארץ ציפור שלא שייכת לאזור?
דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם מתן עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו