על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > התמודדות עם בעיית הרעש

אחריות המדינה לבעיית הרעש

 

טיפול בבעיית הרעש
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.תחומי הפעולה של הממשלה


הממשלה אחראית על תכנון התשתיות ויישום פתרונות למניעה או להפחתה של רעש במקומות, כגון: נתיבי תחבורה, שדות תעופה, מחצבות, מפעלים וכדו'. הממשלה אחראית על חקיקה וקביעת תקנות האוסרות על גרימת רעש המזיק לבריאות ולרכוש, ועוד.המשרד להגנת הסביבה


המשרד להגנת הסביבה פועל להגברת המודעות למניעת רעש: הכנה ופרסום של מדריכים לאזרח למניעת רעש, הידוק הקשר המקצועי עם יחידות סביבתיות, פרסומים באתר אינטרנט – מיפוי של חשיפה לרעש ברחובות הערים.מפעולות המשרד להגנת הסביבהתקנות להגבלת רעש באולמות שמחה ובגני אירועים נכנסו לתוקף. התקנות קובעות כי מפלס הרעש המרבי המותר במקומות הישיבה של הנוכחים באירועים לא יעלה על 85 דציבל (עד היום לא הייתה כלל הגבלה). התקנות גם קובעות שימוש באמצעים פיזיים להבטחת קיום התקנה.

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -


ארגונים סביבתיים
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, קמו ארגונים לא ממשלתיים הפועלים למען שמירה על הסביבה ועל איכות החיים של האזרחים. ארגונים אלה תורמים רבות לקהילה בידע מקצועי ובפעולות הסברה והצגת מידע בפני האזרחים. בדרך זו הם עוזרים למוסדות המדינה לפקח וליישם את החוקים להגנת הסביבה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו