על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > סוגי קרינה

קרינה מרשת החשמל

  "השדה" שמתחת לעמוד החשמל
רשת החשמל שאנו רואים ברחובות ובין הערים, פולטת קרינה בתדירות נמוכה מאוד (כ-60 הרץ). קרינה זו יוצרת שדות חשמליים ושדות מגנטיים. האם השדות האלה משפיעים על הבריאות שלנו? – ההשפעה שלהם עדיין אינה ברורה, אך המחקרים האחרונים הראו שייתכן שחשיפה לשדות מגנטיים מעלה את הסיכון לחלות בסרטן. ככל שהחשיפה שלנו לשדה המגנטי גדולה יותר, כך גם גדלה מידת הסיכון לבריאותנו. מידת החשיפה תלויה בשלושה גורמים:
  • עצמת השדה המגנטי (שנמדדת ביחידה שנקראת "מיליגאוס")
  • מרחק ממקור השדה המגנטי
  • משך החשיפה לשדה המגנטי

קו מתח גבוה. צילום: דודו רשתי

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עקרון הזהירות המונעת, ולכן הוא עושה פעולות שיפחיתו ככל האפשר את החשיפה שלנו לקרינה מרשת החשמל. בין היתר, המליץ המשרד לכל גורמי התכנון הסביבתי ולחברת החשמל לתכנן את קווי המתח ואת השנאים (טרנספורמטורים) החדשים כך שלא יגרמו לחשיפה מזיקה לשדה המגנטי.

גבול החשיפה שהמשרד קבע הוא עד 10 מיליגאוס בממוצע במשך 24 שעות ביממה. עצמה זו (10 מיליגאוס) היא קטנה פי 100 ממה שארגון הבריאות הבינלאומי מתיר לחשיפה קצרה.

רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש בקווי החשמל סביבכם.
האם הבית שאתם גרים בו קרוב לעמודי חשמל ולקווי חשמל? אם כן, הסבו את תשומת לבם של ההורים.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו