על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > טיפול בנושא הקרינה

נזהרים מקרינה

  "נעשה ונשנה"
מה אני יכול/ה וצריך/ה לעשות למען הסביבה
כל אחד יכול לאמץ כמה המלצות מעשיות לפעולות שעוזרות לשמור על הסביבה. בחרו נושא מתוך הרשימה שלפניכם, ואנא, למען סביבה בריאה יותר ויפה יותר, אמצו לכם כללים של התנהגות ידידותית לסביבה והתחילו לעשות ולשנות...

"נעשה ונשנה"
כל אחד יכול
אנחנו חשופים לקרינת השמש וגם לקרינה הנפלטת ממכשירים ומתקנים שונים בסביבת הבית שלנו. אי אפשר לראות את הקרינה הזאת אך חובה להיזהר ממנה. כל אחד מאיתנו יכול לשמור על עצמו מהקרינה הזאת וגם לגלות אחריות ולמנוע מאחרים להיחשף אליה.

איך אני אשמור על עצמי ועל קרוביי מפני קרינה מסוכנת
בבית, בכיתה ובבית הספר
תבונה מונעת סכנה של קרינה, ממני ומהסביבה
הסביבה שלי מתחילה אצלי...
נקטין את החשיפה שלנו לקרינה מן הטלפון הסלולארי!

ארחיק את הטלפון הסלולארי מהראש שלי
וכאשר אדבר – ארחיק ככל האפשר את הטלפון הסלולארי מן האוזן שלי (למשל, אשתמש בדיבורית או באוזנייה).אעדיף להשתמש בטלפון רגיל
מתי שאפשר, אשתמש בטלפון הקווי וכמה שפחות בטלפון הסלולארי. כשאין ברירה (כשאין טלפון רגיל בסביבה) אקצר את השימוש בטלפון הסלולארי.

אשתדל לדבר בטלפון הסלולארי רק במקום שיש בו קליטה מלאה
ככל שהקליטה חלשה יותר, מכשיר הטלפון הסלולארי פולט קרינה חזקה יותר ולכן הוא מסוכן יותר.

נקטין את החשיפה שלנו לקרינה ממכשירי המיקרוגל!
אדאג להזכיר להורים לבדוק בעזרת טכנאי את מכשיר המיקרוגל שבבית ולוודא שלא דולפת ממנו קרינה.
בעת הפעלת המכשיר אעמוד במרחק בטוח ממנו (לא פחות מ-10 ס"מ).נהיה חכמים בשמש!
אבלה בשמש בשעות שהקרינה מסוכנת פחות
עד שעה 10:00 בבוקר ומשעה 17:00 אחר הצהריים. (המלצה: אפשר לברר בעיתונות היומית את רמות הקרינה העל-סגולה.)

אלבש בגדים המכסים את הגוף ככל האפשר
בזמן שאיחשף לשמש, אקפיד לכסות את הגוף, לחבוש כובע רחב שוליים המצל על הפנים ועל הצוואר וארכיב משקפי שמש תקניים, המסננים קרניים על-סגוליות.

אשתמש בקרם הגנה
כדי לסנן את הקרינה המזיקה (קרם כזה מכיל מקדם הגנה 15 או יותר).

אשתה הרבה מים

ועוד דברים חשובים שכל אחד יכול לעשות

לבדוק האם האנטנה הסלולארית שהותקנה בסביבת המגורים היא בטוחה
כדי לקבל מידע על פריסת האנטנות הסלולאריות באזור מגוריכם, מומלץ להשתמש במפה האינטראקטיבית שבאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. אנטנה שהוקמה לפי היתר של המשרד להגנת הסביבה היא אנטנה בטוחה. אנטנה שהוקמה ללא היתר של המשרד להגנת הסביבה יכולה להיות מסוכנת ויש לפעול לסילוקה.

לרכוש מכשיר טלפון שרמת הקרינה שלו נמוכה
נעדיף מכשירי טלפון העומדים בתקן האמריקני שהוא מחמיר יותר (כלומר, רמת הקרינה שלו נמוכה יותר) מהתקן האירופאי.

רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש באנטנות סביבכם.
מה המרחק של האנטנות מביתכם? האם זהו מרחק בטוח? מה תעשו בנידון?
סביבות
על האתר
כלים
שתפו