על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > טיפול בנושא הקרינה

חקיקה בנושא הקרינה

 
איך מגִנים על בריאות האדם והסביבה מפני קרינה מסוכנת?

משמרת הסביבה
על גג הבניין שמולכם הותקנה אנטנת שידור גדולה? פסולת רדיו-אקטיבית שפונתה מבית חולים נפלה ממשאית אשפה?

דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים, אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם מתן עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.אתר סלולארי
סביבות
על האתר
כלים
שתפו