על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > טיפול בנושא הקרינה

אחריות המדינה לנושא הקרינה

  טיפול בבעיית הקרינה
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה

הממשלה אחראית על תכנון התשתיות של האמצעים הטכנולוגיים הפולטים קרינה מכל הסוגים: קביעת דרך הטיפול במוקדי הקרינה; תכנון הפריסה של אמצעים שונים הפולטים קרינה אלקטרו-מגנטית; פיקוח על קרינה רדיו-אקטיבית ופינוי פסולת רדיו-אקטיבית, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מטפל ברישוי, מעקב ופיקוח על מקורות קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. כמו כן, המשרד אחראי על ניטור שוטף של רמת הקרינה הסביבתית ברחבי המדינה, ומפקח על הקרינה הרדיו-אקטיבית ממקורות טבעיים ובסביבת מרכזים גרעיניים.
המשרד אחראי גם על מתן רישיונות ופיקוח על מוקדי שידור, וכן על הסמכת בודקי קרינה עצמאיים ופיקוח על פעולתם.

מפעולות המשרד להגנת הסביבה
חקיקה ואכיפה
אושר חוק לקרינה בלתי מייננת התשס"ו-2006 להסדרת הטיפול במקורות קרינה בלתי מייננת והפיקוח עליהם.

ניטור ופיקוח
מערכת ניטור של קרינה בלתי מייננת פרוסה ברחבי הארץ סביב תחנות שידור.

ייעוץ והדרכה לציבור
נערך מיפוי כלל-ארצי של מוקדי השידור הסלולאריים. המפה – באתר האינטרנט של המשרד.

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -

ארגונים סביבתיים
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, קמו ארגונים לא ממשלתיים הפועלים למען שמירה על הסביבה ועל איכות החיים של האזרחים. ארגונים אלה תורמים רבות לקהילה בידע מקצועי ובפעולות הסברה והצגת מידע בפני האזרחים. בדרך זו הם עוזרים למוסדות המדינה לפקח וליישם את החוקים להגנת הסביבה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו