על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > טיפול בחומרים מסוכנים

חוקים בנושא חומרים מסוכנים

 
טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת שלהם
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה
הממשלה אחראית על תכנון הטיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת שלהם: קביעת דרך הטיפול בחומרים מסוכנים במפעלים המשתמשים ומייצרים אותם; קביעת הדרכים לאיחסון ולשינוע (הובלה ממקום למקום) של חומרים מסוכנים; תקצוב הטיפול בתקריות של חומרים מסוכנים; שיקום אתר הפסולת של רמת חובב, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה מטפל במניעת תקריות חומרים מסוכנים על ידי פיקוח ומתן רשיונות מיוחדים לעיסוק בחומרים מסוכנים. המשרד מפעיל גם צוותים מיוחדים שמטפלים בתקריות כאלו.
כמו כן, המשרד להגנת הסביבה קובע כיצד יש לטפל בפסולת מסוכנת, ומפקח על יישום וביצוע של התכניות. המשרד מעודד פרויקטים מיוחדים להפחתת פסולת מסוכנת בשלבי הייצור במפעלים השונים.
המשרד מפעיל מרכז מידע ומבצעים לחומרים מסוכנים. ובנוסף לאלה, המשרד משתלב בפעילות בינלאומית וביישום אמנות (הסכמים) העוסקות בחומרים מסוכנים ובפסולת מסוכנת.

מפעולות המשרד להגנת הסביבה

  • התראות וקנסות למפעלים מזהמים: המשרד להגנת הסביבה מוציא התראות למפעלים מזהמים אשר מפרים את תנאי היתר רעלים, ומטיל קנסות כבדים על אירועים של זיהום בחומרים מסוכנים.
  • בדיקות פתע במפעלים ובעסקים: החל משנת 2000 צוותי איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבה
    מבצעים בדיקות פתע במפעלים ובעסקים, כדי לבדוק את איכות החומרים הנפלטים אל האוויר ואת כמותם.
    קראו עוד על בדיקות פתע במפעלים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
  • מיחזור פסולת חומרים מסוכנים: החל משנת 1999, מחצית מהפסולת המסוכנת מועברת לשימוש חוזר בתעשייה ורק רבע ממנה מגיע לטיפול באתר ברמת חובב – אתר הפינוי המיוחד לפסולת מסוכנת.
  • מערך הטיפול בתקריות של חומרים מסוכנים בשירות מערך הטיפול בתקריות של חומרים מסוכנים פועלות שבע ניידות, אחת בכל מחוז ועוד אחת ארצית. המערך נעזר גם בניידות חומרים מסוכנים של רשויות מקומיות, איגודי ערים לאיכות הסביבה ומפעלים שברשותם כימיקלים רבים. את הניידות מאיישים מומחי המשרד להגנת הסביבה, ומוקד הסביבה מזניק אותן לזירת התקרית.
מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -

ארגונים סביבתיים
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, קמו ארגונים לא ממשלתיים הפועלים למען שמירה על הסביבה ועל איכות החיים של האזרחים. ארגונים אלה תורמים רבות לקהילה בידע מקצועי ובפעולות הסברה והצגת מידע בפני האזרחים. בדרך זו הם עוזרים למוסדות המדינה לפקח וליישם את החוקים להגנת הסביבה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו