על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > טיפול בחומרים מסוכנים

תחליפים לחומרים מסוכנים

יעיל וגם... בטוח!

לחומרים המסוכנים בבית אפשר למצוא תחליף בטוח יותר ומזיק פחות.
מה אתם יכולים לעשות כדי להפחית את השימוש בחומרים המסוכנים בביתכם?
בדקו זאת בטבלה הבאה (עברו בעזרת העכבר על רשימת החומרים בעמודה הימנית).

 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו