על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > אקלים

התאמה לתנאי האקלים

מהי סביבת חיים ומה יש בה?

האם יגיעו פינגווינים לחופי אילת?
במה דומים ובמה שונים היצורים החיים באזורים טרופיים חמים ליצורים החיים באזורים צפוניים וקרים? כל היצורים החיים נושמים, ניזונים, מתנועעים ומתרבים, אך מבנה גופם ודרך חייהם מותאמים לסביבות השונות שבהן הם חיים. בסביבה יש מרכיבים דוממים כמו הקרקע והסלעים, וכן מרכיבים דוממים המשפיעים על האקלים השורר בסביבה, כמו קרינת השמש, מים, אוויר ועוד.
בסביבה יש גם מרכיבים חיים: צמחים ובעלי חיים.

קיומו של כל יצור חי תלוי בכלל מרכיבי הסביבה, הן הדוממים והן החיים. לדוגמה, קיומו של האריה תלוי בקיומם של בעלי חיים אוכלי צמחים שאותם הוא טורף כדי לספק את צרכי המזון שלו; בעלי החיים אוכלי הצמחים תלויים בצמחיית הסביבה שממנה הם ניזונים; הצמחים תלויים בקרינת השמש, במים ובחומרים הנמצאים בקרקע שבה הם צומחים.

ההבדלים בעוצמת הקרינה של השמש בחלקים שונים של כדור הארץ יוצרים הבדלים בתנאי האקלים. הבדלים אלה גורמים לכך שעל פני כדור הארץ מתפתחות סביבות שונות שבהן מתקיימים יצורים חיים שונים. כדי לשרוד, גופם של היצורים החיים חייב להיות מותאם לתנאי האקלים ששוררים בסביבה שהם חיים בה.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו