על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > אקלים

שינויי אקלים טבעיים

שינויי אקלים שנוצרו באופן טבעי
איך השתנה האקלים במקומות שונים על פני כדור הארץ?

המדבר היה פעם פורח
כיצד הגיע אבק של מדבריות חמים אל תוך הקרח שבאזור הקוטב? מדוע אנחנו מוצאים שרידים של בעלי חיים אוכלי עשב במקומות שהם יבשים וצחיחים לגמרי כיום? לאן נעלמו הקרחונים שעיצבו את הנוף במקומות רבים בעולם?
במהלך ההיסטוריה של כדור הארץ השתנה האקלים השורר על פניו כמה וכמה פעמים. מספר תהליכים טבעיים הביאו לכך שהתנאים הקובעים את אופיו של האקלים השתנו. אחד מהתהליכים הללו היה התקררות פני כדור הארץ וקפיאתם של חלקים נרחבים על פניו.

תקופות קרח ותקופות בין-קרחוניות
מדענים משערים ששינויים במסלולו של כדור הארץ סביב השמש ושינויים בזווית הנטייה שלו גרמו לשינויים בכמות קרינת השמש שהגיעה אל פניו. כתוצאה מכך ירדו הטמפרטורות על פני כוכב הלכת שלנו וחלקים גדולים ממנו כוסו בקרח. תקופות הקרח נמשכו עשרות אלפי שנים, ובסיומן חזרו פניו של כדור הארץ והתחממו, ועל פניו השתרר אקלים חם יותר – אלו הן התקופות הבין-קרחוניות.
בתקופת הקרח האחרונה שהחלה לפני כ-75,000 שנים, ירדה הטמפרטורה באזורים הממוזגים של כדור הארץ ב-25 מעלות, ובממוצע בכלל כדור הארץ ירדה הטמפרטורה ב- 4 מעלות. בתקופות הקרח, מים נוזלים קפאו ונלכדו בקרחונים ענקיים. כתוצאה מכך ירד מפלס מי האוקיינוסים והימים בכ-120 מטרים. שינויי האקלים הביאו לשינויים בתנאי הסביבה ובעקבותיהם לשינויים בעולם היצורים שחיו בה. לדוגמה, בעלי חיים כמו הממותות לא הצליחו לשרוד ונכחדו.
תקופת הקרח האחרונה הסתיימה לפני כ-10,000 שנים, ובעקבות התחממות הדרגתית החלו הקרחונים לסגת מאזורים נרחבים על פני כדור הארץ.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו