על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > אקלים

זיהום אויר ותופעות עולמיות

לאן מגיע האוויר המזוהם? האם הוא נעלם מהעולם?

לא "נופל מהשמים" וגם לא "נעלם באוויר"

את זיהום האוויר שנגרם ממקורות שונים ניתן למדוד באופן יום-יומי ולעתים ניתן להרגיש בו באף ובָרֵיאוֹת. לעיתים הוא מרחף מעל המקום שבו הוא נוצר ולעיתים הוא נודד למקומות אחרים וגם שם הוא פוגע באיכות האוויר. ייתכן שברגע מסוים נדמה לנו שענן הזיהום חולף ונעלם, אך לא כך הדבר. כשם שהגזים הרעילים לא "נפלו מן השמים" אלא נוצרו בידי אדם, כך הם גם לא "נעלמים באוויר" כשאנחנו לא רואים אותם.
מה אם כן קורה לגזים הרעילים הללו? אילו תופעות מתרחשות כאשר הגזים הרעילים מצטברים באטמוספרה של כדור הארץ? אילו סכנות מרחפות מעל היצורים החיים בכוכב הלכת שלנו כתוצאה מזיהום האוויר בגזים אלה?

סביבות
על האתר
כלים
שתפו