על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > תחבורה > תחבורה וסביבה

תחבורה אווירית

כיצד משפיעה התחבורה האווירית על הסביבה?

הכול יפה מלמעלה... אבל מה קורה למטה?

בישראל, התנועה האווירית הבין-לאומית (אל ישראל וממנה) וגם הפנים-ארצית, גדלה מדי שנה. כלי התחבורה האוויריים הטסים בשמי ישראל הם לא רק האזרחיים, ישנה גם מערכת תחבורה אווירית צבאית המפעילה טיסות רבות. וכמו ששטח הקרקע בארצנו מצומצם, כך גם המרחב האווירי (השמים שמעלינו) - קטן.

התחבורה האווירית משפיעה על הסביבה בכמה דרכים:
רעש - הטיסות והפעילוּת בנמלי התעופה גורמים למפגעי רעש קשים סמוך לשדות התעופה וביישובים הנמצאים מתחת לנתיבי תעופה. כמעט מחצית מהתושבים בישראל חשופים לרעש של התחבורה האווירית! אמנם הרעש של המטוסים נמשך פרק זמן קצר, אך עוצמתו גבוהה, ולכן הנזקים שהוא גורם לבריאות ולאיכות החיים הם קשים.

פגיעה בשטחים הפתוחים - נמלי תעופה בנויים על שטחי קרקע גדולים מאוד, ולכן יש להם כל ההשפעות הידועות לנו על פגיעה בשטחים הפתוחים: פגיעה במגוון המינים, במשק המים ועוד.
זיהום אוויר – מנועי המטוסים פולטים גזים מזהמים בנתיבי התעופה שלהם. גזים אלה, המצטברים בגובה רב, משפיעים על תהליכי ההתעבות של העננים ובכך גורמים לשנויי אקלים.

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו