על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > תחבורה > תחבורה וסביבה

מבחן נהיגה

ענו על השאלון.
אם עניתם נכון על כל השאלות, הצלחתם במבחן הנהיגה!

כלי רכב הם מקור לסוגי הפסולת הבאים:
שמן מנועים משומש  
צמיגים משומשים  
גרוטאות רכב  
כל התשובות נכונות  

בישראל חשופים לרעש ממטוסים -
כעשירית מבני האדם  
כמחצית מבני האדם  
רוב בני האדם  
אין כמעט בני אדם החשופים לרעש ממטוסים  

הנמלים והמעגנות (מרינות) לכלי שיט -
פוגעים בקו החוף הטבעי ובהסעת החול לחופים  
גורמים לזיהום הים בשמנים ובדלקים בשטח הנמל והמעגנה  
גורמים לזיהום הים בפסולת מוצקה ובשפכים בשטח הנמל או המעגנה  
כל התשובות נכונות  

מבין אמצעי התחבורה היבשתיים - הבזבזני ביותר בצריכת האנרגיה הנחוצה להסעת אדם אחד הוא:
מכונית פרטית המונעת בבנזין  
מכונית פרטית המונעת בדיזל  
רכבת חשמלית  
אוטובוס  

התחבורה העירונית גורמת למפגעים:
רעש  
זיהום אוויר  
תאונות דרכים  
כל התשובות נכונות  

המקור העיקרי לזיהום האוויר בערים בישראל הוא:
הסקה ביתית  
אזורי תעשייה  
כלי רכב  
תחנות כוח  

כמה בני אדם בישראל חשופים לרעש מרכבת?
כאחוז אחד (מאית) מבני האדם  
כחמישית מבני האדם  
כמחצית מבני האדם  
רוב בני האדם  

התחבורה הימית גורמת למפגעים הסביבתיים הבאים:
זיהום הים והחופים בשמנים ובדלקים  
זיהום הים בשפכים ובפסולת מוצקה  
פגיעה בחופים ואובדן חול  
כל התשובות נכונות  

כמה בני אדם בארץ חשופים לרעש מתחבורה עירונית?
כעשירית (10%)  
כ- 70%  
כרבע (25%)  

אילו מזהמי אוויר נפלטים מכלי הרכב?
חלקיקים  
פחמן חד-חמצני  
פחמימנים (בנזן)  
תחמוצות חנקן  
כל התשובות נכונות  

אילו מפגעים סביבתיים נגרמים מתשתית התחבורה (כבישים, מסילות, מגרשי חניה)?
פגיעה בשטחים הפתוחים  
פגיעה במשק המים  
פגיעה במגוון המינים  
כל התשובות נכונות  
 

   תחבורה יבשתית תחבורה אווירית תחבורה ימית זיהום אוויר פגיעה בשטחים הפתוחים ובמגוון המינים רעש פגיעה בבריאות ובאיכות החיים פסולת פגיעה במשק המים

סביבות
על האתר
כלים
שתפו