על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > משבר המים בישראל

מחסור במים בארץ

בישראל מחסור קשה במים, והוא הולך ומחמיר. יש לכך כמה סיבות: המדינה נמצאת באזור צחיח למחצה, ויש לנו רק מעט מקורות מים! מלבד זאת, גם האוכלוסייה בארצנו גדלה בקצב מהיר, וגם רמת החיים עולה. מסיבות אלה המחסור במים מורגש מדי שנה יותר ויותר. על אלה הוסיפו כמה שנות בצורת, והנה לפנינו בעיית מחסור קשה!


ומה אנחנו עושים במצב המצוקה הזה?
אנחנו גם מזהמים וגם מבזבזים את המעט שנותר!

פסולת תעשייתית, פסולת ביתית, דשנים וחומרי הדברה, דלקים ועוד חומרים מזהמים חודרים למי התהום וזורמים אל הנחלים ואל הכינרת. נוסף לכך, בארות המים בארץ בסכנה של המלחה בגלל שאיבה מוגברת של מי תהום מתוקים. השאיבה המוגברת מעלה מים מלוחים ממעמקים ומכיוון הים, והם מאיימים להמליח את מי הבארות.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו