על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > בעלי חיים > הגנה על בעלי חיים

למנוע סבל -עיקור בעלי חיים

  מדוע חשוב לצמצם את המלטת הגורים של חיות המחמד שלנו?

שלא ירבו הסבל והצער
'עיקור' הוא פעולה שבה אנחנו מונעים מבעלי חיים להוליד צאצאים. פעולה כזאת נעשית בדרך כלל באמצעות ניתוח, ואנחנו משתמשים בה בעיקר אצל כלבים וחתולים.
מדוע אנחנו עושים זאת?
הכלבים והחתולים החיים בסביבת האדם זה שנים רבות, הם כבר אינם אותן חיות בר שהיו צדות כדי לקיים את עצמן. הכלב והחתול שאנו מכירים הם בעלי חיים שונים לגמרי. הם זקוקים לאדם כדי להתקיים: מזון, הגנה, טריטוריה.
ואכן, בעלי חיים כגון כלבים וחתולים המאומצים ע"י האדם, מקבלים בדרך כלל בית חם וטיפול שוטף הממלא את כל צורכיהם. אך מה עם צורכיהם של כל החתולים והכלבים חסרי הבית החיים בסביבת האדם? פעמים רבות הם משיגים מזון משאריות שמשליכים אנשים, ומוצאים מחסה ומים בסביבת המגורים שלנו. אך האם כל בעלי החיים הללו ימצאו מזון ומים בכמות ובאיכות מספקות?

האם אנחנו, בני האדם, יכולים לדאוג לכולם?
באופן טבעי, בעלי חיים אלה מתרבים. הכלבה מתייחמת פעמיים בשנה, ובכל המלטה ממליטה 15-3 גורים. החתולה מתייחמת שלוש פעמים בשנה ובכל פעם ממליטה 5-4 גורים.

מה יקרה לכל הגורים הללו?
גם אם נמצא לחלק מהגורים הללו בית, יתר הגורים יתגלגלו לרחוב, יסבלו רעב ורובם ימותו. רק החזקים ישרדו, ימשיכו להתרבות, וחוזר חלילה.
הפתרון היחיד למצב זה הוא מניעת ההתרבות של בעלי חיים אלה. אם נדאג לעקר את בעלי החיים שנמצאים ברשותנו, נמנע את לידתם של גורים שאיש אינו רוצה בהם. כך נמנע את השלכתם של גורים כאלה לרחובות ונמנע מהם סבל של רעב, מחלות והזנחה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו