על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > המגוון הביולוגי > שמירה על המגוון הביולוגי

שמירה על המגוון הביולוגי - תנאי לפיתוח

  לא רק בגלל היופי
אנחנו מרבים לדבר על הצורך ב"שמירת הטבע" – שמירה על ערכי היופי וערכי החיים של היצורים המתקיימים בסביבה. אך הצורך בשמירה על הטבע קשור גם בתועלת שיש לנו מאותם שירותים שמספקים לנו היצורים החיים, מתוך המגוון הביולוגי שמתקיים בסביבה. משום כך, אין אנחנו יכולים לפתח את הסביבה כשאנחנו פוגעים במגוון הביולוגי שלה. פיתוח אשר פוגע במגוון הביולוגי, פוגע באספקת השירותים של היצורים החיים ולמעשה פוגע בו עצמו – כאילו כורת את הענף שעליו הוא יושב.
דוגמה ל"פיתוח" הרסני שכזה היא סיפור בירוא יערות העד בחבל האמזונס בדרום אמריקה.


שרפת יער באזור האמזונס

"פיתוח" מסוכן
קצת קשה להאמין, אבל העצים הענקיים ביערות העד שבאזור נהר האמזונס בדרום אמריקה צומחים על שכבה דקיקה מאוד של קרקע. קרקע זו מורכבת בעיקר משאריות העצים והצמחים עצמם – עלים שנשרו, צמחים ושורשים שנבלו, וכמו כן, משאריות של בעלי חיים. השאריות מפורקות על ידי יצורים החיים בקרקע, והן משמשות כחומרי מזון לעצים החדשים.

חקלאים באזור נוהגים לשרוף שטחי יער ולהצמיח גידולים חקלאיים על הקרקע שהתפנתה. בעונות הראשונות הצמחים החדשים ניזונים משאריות חומרי המזון שבאו מצמחיית היער. אך בשל כריתת העצים, הקרקע הדקיקה חשופה לגשמים העזים שיורדים באזור והיא נשטפת ונסחפת הרחק מהמקום.

לשרפת היער יש גם תוצאה הרסנית נוספת: השרפה משמידה את היצורים הזעירים המפרקים בתוכה את חומרי המזון. וכך, הקרקע המעטה שנותרת לאחר תהליכי הסחיפה, מאבדת את פוריותה והמקום ננטש על ידי החקלאים כשהוא חשוף ושומם.

פיתוח יעיל הוא פיתוח שמתחשב בצורכי העתיד.
פיתוח יעיל הוא פיתוח שאינו פוגע במגוון הביולוגי ובמגוון השירותים שהוא מספק.

אנחנו והיצורים החיים – לדורות הבאים
העתיד שלנו, בני המין האנושי, קשור קשר הדוק לעתיד היצורים החיים בעולמנו ועתיד הסביבה שבה הם פועלים. לכן עלינו לשמור על היצורים החיים ועל המגוון הביולוגי - בשבילנו ובשביל הדורות הבאים.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו