על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > אסונות טבע אקלימיים

אסון טבע מהו?

אסונות טבע אקלימיים:

אסון טבע הוא תהליך בטבע שהאדם אינו יכול למנוע, ולרוב הוא גורם פגיעות בנפש וברכוש. אסונות טבע הם: רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, שטפונות, הצפות, סופות (הוריקן, טייפון, טורנדו), שרפות, מפולות.
מה הקשר בין התחממות פני כדור הארץ ובין אסונות טבע אקלימיים? מה הקשר בין פעילות האדם ובין התפתחותם של אסונות כאלה על פני כדור הארץ?

 

 
 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו