על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > אסונות טבע אקלימיים

בצורת

האם אנחנו יכולים להשפיע על כמות הגשם?

"שבע שנים רעות"
"האם אפשר להכריז על שנה זאת שנת בצורת?", "האם יירדו מספיק גשמים החורף בישראל או ששוב תהיה בצורת?", "איך ישפיע המחסור בגשם על הכינרת ועל החקלאות?" – משפטים מעין אלה אנו שומעים בחדשות כמעט מדי שנה.

אז מה היא בעצם בצורת? – הבצורת היא תוצאה של הפחתה משמעותית בכמות המשקעים באזור מסוים. היא פוגעת ביבולים, בבעלי החיים וגם בטבע. הבצורת עלולה לגרום לרָעָב!

היכן פגעה הבצורת? – בשנות ה-70 (במאה ה-20) פגעה הבצורת בכ-15% משטחי היבשות! בשנת 2002 הייתה בצורת בכ- משטחי היבשות:

  1. במחצית מהשטחים נבעה הבצורת מעליית הטמפרטורה, אשר גרמה לעלייה ביובש ולהתייבשות הקרקע (בארצות-הברית ובקנדה).
  2. במחצית השנייה של השטחים נבעה הבצורת מהפחתה במשקעים (באפריקה ובמזרח אסיה).

הפעילות האנושית, שמזהמת את האוויר ומגבירה את "אפקט החממה", גורמת בסופו של דבר לבצורות בגלל עליית טמפרטורות והתייבשות. באזורים אחרים, כמו דרום-מזרח אסיה, ששרפות יער נפוצות בהם, הוכח במחקרים שהשרפות גורמות להפחתה בכמויות הגשם ולבצורות קשות מאוד.

 

בצורת בישראל

נזקי הבצורת בישראל

  • מדבור.
  • הידלדלות מאגרי המים.
  • פגיעה באיכות מאגרי מים.
  • המלחת קרקעות - ירידה בכמות המים המתוקים באקוויפר החוף גורמת לירידת לחץ המים. עקב כך, מים מליחים שהיו בבסיס האקוויפר עולים אל פני הקרקע באופן הפוגע באיכותה ובפוריותה.
  • נזקים לחקלאות.
  • פגיעה במרקם החיים הסביבתי- כמות מעטה של משקעים גורמת לדלדול הצומח ובעקבות כך פגיעה בשרשרת המזון התלויה בצמחים: אוכלוסיית בעלי החיים הצמחוניים ואוכלוסיית בעלי החיים הניזונים מן החי.

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו